Wydział Konsularny

Zaproszenia biur podróży dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ubiegających się o wizę kazachską, często zawierają niezgodną z rzeczywistym celem pobytu w Kazachstanie informację. W związku z powyższym Ambasada prosi o ścisłe przestrzeganie zgodności rodzaju wizy z celem przebywania w Kazachstanie. W uzasadnionych przypadkach Konsul ma prawo zaprosić osobę, ubiegającą się o wizę kazachską przez upoważnienie firmy turystycznej na rozmowę (interview), jak również wstrzymać wydanie wizy.

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje w zakresach konsularno-prawnym i wizowym w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Godziny przyjęć: od 9:00 do 12:00.

Środa – nieczynny, techniczny dzień.

Konsultacje telefoniczne: (022) 642 37 65 od 14:30 do 16:00.

Konsularno-prawne i wizowe informacje, nagrane na automatyczną sekretarkę Wydziału Konsularnego można otrzymać dzwoniąc pod numer (022) 642 37 65 od 15:00 do 17:00.